ВТОРО КЛАСИРАНЕ (окончателно)

ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ - РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ 

Срок за записване - от 13.07. до 19.07.2023 г. всеки работен ден от 8.30 до 16.30 ч. 

Класираните кандидат-студенти се записват окончателно с диплома-оригинал и ксероксно копие, 4 снимки и лична карта в съответната специалност в определения срок, като преди това внасят държавната такса за обучение за зимния семестър на уч. 2023/2024 г. в размер на 500 лв. на постерминал в стая 4249 или с банков превод (предварително - по сметката на Филиала). 

IBAN: BG43UNCR75273154638901 

BIC: UNCRBGSF  

Уникредит Булбанк Пловдив. 


Записването се извършва по факултети както следва: 

ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА - стая 4241, тел. 659-562, 659-564 

спец.”КСТ” (Компютърни системи и технологии) 

спец.”ДПЕС” (Дизайн и програмиране на електронни системи) 

спец.”АИУТ” (Автоматика, информационна и управляваща техника) 

спец.”ЕТ” (Електротехника) 

спец.”ИИ” (Индустриално инженерство – на английски език) 


ФАКУЛТЕТ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ - стая 4240, тел. 659-563 

спец.”МУ” (Машиностроене и уредостроене) 

спец.”КМТМ” (Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето) 

спец.”M” (Мехатроника) 

спец.”ТТТ” (Транспортна техника и технологии) 

спец.”АТТ” (Авиационна техника и технологии) 

спец.”ДПК” (Дизайн и печатни комуникации) 

спец.”ИМ” (Индустриален мениджмънт) 

спец.”ИСИИ” (Интелигентни системи и изкуствен интелект)

 

Календар